Det finns många körkortsbestämmelser och de flesta är direkt involverade med trafikbestämmelser.

Ålder

Varför är det 18 års åldersgräns för att ta körkort? Det beror på att när man är 18 år är man myndig bedöms som kapabel att avgöra om det behövs ett körkort eller inte. En del trafikforskare anser att 18 är lite för lågt satt och menar att 25 års ålder är mer adekvat att begära av en körkortsaspirant. Prefrontala cortex utvecklas tills 25-års ålder och det är det hjärncentra som står emot impulser och hjälper oss förståndsmässigt (t. ex att undvika faror såsom fortkörning, farliga möten och så vidare).

18 års åldersgräns gäller i de flesta länder, inklusive Sverige. Redan vid 15 års ålder får man ta AM-körkort (moped) vilket även många gör. 18-årsgränsen är inte huggen i sten, det finns fall där folk som till exempel bott på landet har fått ta körkort några/något år tidigare än 18 år. Då måste söka dispens och det är inte säkert att man beviljas en sådan.

Handikapp

Det finns många overta och dolda handikapp som kan ställa till det för en körkortsaspirant. Det främsta handikappet som omöjliggör körkortstagande är bristfällig eller total avsaknad av sinnet syn som vi använder för att se omgivningen. Det är helt okej att vara döv eller sakna luktsinne, men just synen är väldigt vital. Det finns begränsningar för hur dålig ens syn får vara för att ta körkort.

Andra handikapp kan vara att man är psykiskt handikappad, att man har andra sjukdomar eller att man saknar fungerande armar och händer. Märk väl att Transportstyrelsen kan utfärda körkort om innehavaren kan visa att ens bil är anpassad för ens handikapp.

Får man köra bil utan körkort?

Svar ja, du får köra bil utan körkort, men då krävs det ett körkortstillstånd och att du övningskör med en handledare. Du får även köra bil på egen mark eller på inhägnat område utan körkort. Vad som räknas som inhägnat område och inte är något av en gråzon men t. ex är en rallybana med stängsel att betrakta som inhägnat område.

Körkortet ska medföras vid bilfärd

När du är ute och kör ska du ha körkortet med dig. I vissa fall kan polisen godta avsaknad av körkort, ifall du har annan legitimationshandling med dig vilket gör att polisen kan söka i sitt register.