Vad är ett körkort?

Ett körkort är ett bevis som utfärdas av Transportstyrelsen om ett antal kriterier är uppfyllda. Körkortet är rosa och ska medföras vid färd. Samtliga svenska körkort är till dags dato (2021) giltiga som legitimationshandling även om det diskuteras om det bör slopas till förmån för en nationell identitetshandling. Det finns olika typer av körkort men här riktar vi huvudsakligen in oss på B-körkort (bilkörkort) då det är den allra vanligaste typen av behörighet som utfärdas i absoluta tal.

Körkortstillstånd

Körkortstillstånd innebär att man har rätt att övningsköra och få genomföra körprov likväl som teoriprov. Det finns ingen åldersgräns per se för körkortstillstånd, dock måste man ha fyllt 16 år för att övningsköra och man måste ha genomgått en handledarutbildning tillsammans med sin handledare för att kunna övningsköra. För att få vara handledare ska man ha fyllt 24 år och ha haft körkort i minst 5 år.

Riskutbildningar

På vägen till körkortet ska man ha gått riskettan och risktvåan. Dessa riskutbildningar ämnar förbereda körkortsaspiranten på trafiken i teorin och praktiken. I själva verket är dessa riskutbildningar de enda obligatoriska stegen till körkortet förutom teoriprovet och körprovet.

Teoriprov

Teoriprovet består av 65 frågor som testar körkortsaspiranten på teorin både om bilen som fordon men även trafiken som sådan. Trafiken är komplex och kräver att man kan teorin innan man beger sig ut på vägarna.

Körprovet

Körprovet görs i anslutning till teoriprovet och som namnet antyder testar körprovet om körkortsaspiranten till fullo behärskar bilen i samförstånd med trafiken.

Hur många gånger får man misslyckas?

Det är relativt vanligt att misslyckas med ett eller bägge delarna av körkortsprovet. Oftast är det körprovet som folk brukar ha svårt med då många är nervösa innan. Det är trots allt något som kan vara direkt avgörande för ens framtid och tyvärr kostar det en hel del att göra teoriprov och körprov. Det finns ingen specifik gräns för hur många försök man har på sig. Misslyckas man flera gånger bör man dock överväga om det är lönt att ändra studiemodell för att lyckas.

Varför utfärdar Transportstyrelsen körkort?

Transportstyrelsen är en svensk myndighet som utfärdar körkort. Körkort kan inte beviljas till alla, ej heller körkortstillstånd då diverse handikapp och synfel kan omöjliggöra en adekvat körstil. Det är ett ansvar att skaffa sig körkort och det bör man ha respekt för. Transportstyrelsen har kontakt med övriga andra myndigheter på daglig basis såsom Skatteverket, Polismyndigheten med flera för att kunna skaffa sig en så bra bild som möjligt av körkortsaspiranten.

Hur lång tid tar det att få körkort?

Från och med att man får körkortstillståndet beviljat tills att körkortet är utfärdat kan det gå några månader per år. Det handlar mycket om körkortsaspirantens vilja och inställning för att få körkort.