När infördes körkort?

Körkort infördes 1888 efter att ingen mindre än Karl Benz (uppfinnare av bilmärket Mercedes-Benz) blev världens första körkortsinnehavare eftersom hans bil lät rätt mycket.

Körkort kräver sin man/kvinna

Det är inte helt lätt att köra bil och det vet alla som har körkort. Det är en mängd olika situationer som ska lösas och som endast löses genom att ha mängdtränat. Att ha ett körkort innebär inte att man automatiskt klarar av allt i trafiken utan det krävs några år bakom ratten för att klara av det. Det är ett av skälen till varför körkort infördes, eftersom bilkörning är komplext och omfattar många delar.

Kommer körkort att finnas i framtiden?

Det kommer troligen att finnas inom överskådlig framtid, säg 20 år framåt. Dock är automatiseringen av transportväsendet i full marsch framåt vilket gör att körkort kanske inte kommer behövas för alltid. Om bilarna kan köra själva utan att krocka behövs ju inget körkort, speciellt inte om föraren inte styra bilen för eget bevåg.

Det blir intressant att se hur framtiden kommer se ut för körkort, det viktiga är dock att vi fortsatt får säkra och kompetenta förare på vägarna.